Författare: redaktor_gf

Dags att förnya medlemskap 2024!

Britta Marakatt-Labba är 2022 års hedersporträtt Hedersporträttet för 2022 visar konstnären Britta Marakatt-Labba som är internationellt känd för sina broderade samiska landskapsbilder med både poetiskt och politiskt innehåll….

Föreningens historik

En första Gripsholmsförening bildades 1889 i syfte att verka för en restaurering av slottet. Avsikten var att förstärka den gamla borgens renässanskaraktär och skapa en mer sammanhängande museimiljö…