Månad: november 2021

En särdeles afton

– Om Margareta Leijonhufvud den första Vasadrottningen på Gripsholm: År 1547 bjöd kung Gustav Vasa och drottning Margareta Leijonhufvud in till ett två veckor långt firande på Gripsholms…

Om oss

Föreningen verkar för att främja Gripsholms slott och dess samlingar, deras bestånd och utveckling. Gripsholmsföreningen ska också bidra till att förmedla kunskap om slottet och fördjupa intresset för…

Ett historiskt besöksmål

Gripsholms slott etablerades tidigt under 1800-talet som ett historiskt minnesmärke och besöksmål för den framväxande turismen. I likhet med några av de andra vasaslotten började Gripsholm då att…

Vår Ordförande har ordet

Christina Klingspor blev vald till ordförande på årsmötet 2023. Christina är hemmahörande i Marifredstrakten, Sörmland. Hon välkomnar varmt alla gamla och nya medlemmar, vart Ni än bor i…

Besök slottet

En omfattande publik verksamhet bedrivs på Gripsholms slott av Ståthållarämbetet som ingår i Kungl. Hovstaternas organisation. Gripsholm är ett av de kungliga slotten och omfattas liksom slottsparken och Gripsholms…

Föreningens historik

En första Gripsholmsförening bildades 1889 i syfte att verka för en restaurering av slottet. Avsikten var att förstärka den gamla borgens renässanskaraktär och skapa en mer sammanhängande museimiljö…