Föreningen verkar för att främja Gripsholms slott och dess samlingar, deras bestånd och utveckling. Gripsholmsföreningen ska också bidra till att förmedla kunskap om slottet och fördjupa intresset för dess historia och samlingarnas innehåll, bland annat genom utgivning av publikationer. Föreningen anordnar även föreläsningar, visningar och konserter och andra publika aktiviteter för föreningens medlemmar, bland annat i samband med årsmötet (i juni) och höstmötet (i november).

Gripsholm är hemvist för svenska statens porträttsamling, världens äldsta nationella porträttsamling, för vilken Nationalmuseum ansvarar. Samlingen utökas varje år med ett antal porträtt varav ett är ett så kallat hedersporträtt, donerat av Gripsholmsföreningen.

En omfattande publik verksamhet bedrivs på Gripsholms slott av Ståthållarämbetet som ingår i Kungl. Hovstaternas organisation.

För mer ingående presentation av Gripsholm som besöksmål, den verksamhet som bedrivs och praktisk information om aktuella öppettider, webbiljetter och programaktiviteter hänvisas till Gripsholms slott – Kungliga slotten

Styrelsen (2021–2022)

Ordförande
Beatrice Ask, Landshövding Södermanland

Vice ordförande
Susanna Pettersson, Överintendent Nationalmuseum

Sekreterare
Josefine Lindqvist, Intendent och enhetschef för Gripsholm, Strömsholm och Tullgarn

Skattmästare
Cyril Holm, Docent

Övriga ledamöter
Morgan Gerle, Chef för hovets Publika Avdelning
Karl Grandin, Professor
Caroline Karlsson, Forskningschef
Rebecka Millhagen Adelswärd, Fil. dr
Annika Sander-Löfmark, Kommunikationschef
Karin Sidén, Överintendent Waldemarsudde
André Wognum, Grafisk formgivare

Suppleanter
Olov Amelin, Museichef
Charlotte Borgerud, Arkivarie
Karin Tegenborg Falkdalen, Fil. dr
Hidayat Tercan, Entreprenör
Annika Sandén, Författare