Statens porträttsamling på Gripsholm firar i år tvåhundra år!

Detta världens äldsta nationella porträttgalleri grundades av Karl XIV Johan sommaren 1822 på initiativ av den historieintresserade överkammarherren Adolf Ludvig Stierneld. Den med internationella mått mätt anspråkslösa konstsamling som Gustav Vasa hade på slottet har idag utvecklats till en betydande nationell samling bestående av närmare 5300 verk som framställer framstående svenska kvinnor och män. Och varje år tillkommer nya porträtt av välkända svenskar.

Bildtext:
Gustav Vasa,  porträttrelief i trä av Willem Boy, 1550-tal.

Sedan år 2002 förvärvas även fotografiska porträtt. Detta har ytterligare bidragit till att demokratisera sammansättningen av modeller. En särskild begivenhet är det årliga hedersporträttet, där modellen är en bemärkt svensk som blir föremål för en särskild hedersbevisning. Detta gör Gripsholm unikt bland de kungliga lustslotten, då slottet är ensamt om att hysa en samling som inte är historiskt sluten utan ständigt växer och även omfattar nutiden. I samband med jubileet görs en kompletterande hängning av porträttsamlingen på slottet, som presenteras i en ny användarvänlig besöksapp.

Omslaget till boken Statens porträttsamling – nationens minne under 200 år.


Under jubileumsåret utkommer också bokverket Statens porträttsamling – nationens minne under 200 år. Här tecknas samlingens historia i fem inledande kapitel. Den kronologiska skildringen tar sin början med Gustav Vasa och avslutas i vår egen nutid. Denna översiktliga historik ackompanjeras av sex epokavsnitt med sammanlagt 340 texter över enskilda mästerverk, skrivna av specialister inom och utanför Nationalmuseum. Boken är rikt illustrerad med över 450 bilder, huvuddelen i färg.

Sedan 1947 har ett drygt trettiotal utställningar visats på Gripsholm. Det har alltid betraktats som en viktig del av den pedagogiska verksamheten för att levandegöra porträttsamlingen, både för att lyfta historiska händelser och fenomen i nutiden. Årets sommarutställning är ägnad en av våra främsta porträttfotografer, Lennart Nilsson, som i år skulle ha fyllt 100 år.

Lennart Nilsson, fotograf. Fotografi och gåva av Irving Penn, New York, USA.
Lillprinsen, den blivande Carl XVI Gustaf. Fotografi av Lennart Nilsson.

Gustaf V, kung av Sverige. Fotografi av Lennart Nilsson.