En omfattande publik verksamhet bedrivs på Gripsholms slott av Ståthållarämbetet som ingår i Kungl. Hovstaternas organisation. Gripsholm är ett av de kungliga slotten och omfattas liksom slottsparken och Gripsholms hjorthage av den kungliga dispositionsrätten, vilket innebär att slottet vid olika tillfällen nyttjas för statschefens och kungafamiljens officiella representation.

Statens porträttsamling på Gripsholm är världens äldsta nationella porträttgalleri. Det grundades år 1822 och förvaltas av Nationalmuseum. Sedan 1959 utökas porträttsamlingen varje år med ett antal verk varav ett hedersporträtt – föreställande någon välförtjänt svensk kvinna eller man – donerat av Gripsholmsföreningen.

Gripsholms slott besöks antingen med rundvandring på egen hand eller med guide. För de yngre åldrarna finns också familjevisningar. Den publika avdelningen svarar också för programverksamhet såsom konsertserier och föredrag, på senare tid har också digitala programpunkter erbjudits. För mer ingående presentation av Gripsholm som besöksmål, verksamheten som bedrivs och praktisk information om aktuella öppettider, webbiljetter och programaktiviteter hänvisas till Gripsholms slott – Kungliga slotten.

Sommarens musikserie på Gripsholms slott, en 40-årig tradition, innebär eminenta artister i fantastisk miljö.

Gripsholms slott sett från slottsparken. Den gamla renässansträdgården på Slottsholmen har genomgått många förändringar och fick på 1800-talet karaktär av lummig park.
Statens porträttsamlingars moderna samling utökas varje år med ett hedersporträtt som bekostas av Gripsholmsföreningen.
Slottsteatern skapades av arkitekten Erik Palmstedt på uppdrag av Gustav III och är idag en av Europas mest välbevarade hovteatrar från 1700-talet.