Statens porträttsamling

Statens porträttsamling har sitt ursprung i det nationella porträttgalleri som instiftades av kung Karl XIV Johan på Gripsholm 1822. Till grund för denna låg de kungliga porträttsamlingar som…

Vår Ordförande har ordet

Christina Klingspor blev vald till ordförande på årsmötet 2023. Christina är hemmahörande i Marifredstrakten, Sörmland. Hon välkomnar varmt alla gamla och nya medlemmar, vart Ni än bor i…

I år hedras Svante Pääbo

Årets hedersporträtt – Svante Pääbo av Sixten Sandra Österberg Hedersporträttet för 2023 visar genetikern och Nobelpristagaren Svante Pääbo. Det är målat i olja på duk av konstnären Sixten…

Jubileumsåret 2022

Statens porträttsamling på Gripsholm firar i år tvåhundra år! Detta världens äldsta nationella porträttgalleri grundades av Karl XIV Johan sommaren 1822 på initiativ av den historieintresserade överkammarherren Adolf…

En särdeles afton

– Om Margareta Leijonhufvud den första Vasadrottningen på Gripsholm: År 1547 bjöd kung Gustav Vasa och drottning Margareta Leijonhufvud in till ett två veckor långt firande på Gripsholms…

Gripsholms historia

Gripsholms slott har fått sitt namn efter riksdrotsen och godsmagnaten Bo Jonsson, som i sitt vapen förde ett griphuvud. Efter förvärv av gårdarna Näsby och Finsta 1377–1380 lät…

Dags att förnya medlemskap 2024!

Britta Marakatt-Labba är 2022 års hedersporträtt Hedersporträttet för 2022 visar konstnären Britta Marakatt-Labba som är internationellt känd för sina broderade samiska landskapsbilder med både poetiskt och politiskt innehåll….

Om oss

Föreningen verkar för att främja Gripsholms slott och dess samlingar, deras bestånd och utveckling. Gripsholmsföreningen ska också bidra till att förmedla kunskap om slottet och fördjupa intresset för…

Ett historiskt besöksmål

Gripsholms slott etablerades tidigt under 1800-talet som ett historiskt minnesmärke och besöksmål för den framväxande turismen. I likhet med några av de andra vasaslotten började Gripsholm då att…

Besök slottet

En omfattande publik verksamhet bedrivs på Gripsholms slott av Ståthållarämbetet som ingår i Kungl. Hovstaternas organisation. Gripsholm är ett av de kungliga slotten och omfattas liksom slottsparken och Gripsholms…

Föreningens historik

En första Gripsholmsförening bildades 1889 i syfte att verka för en restaurering av slottet. Avsikten var att förstärka den gamla borgens renässanskaraktär och skapa en mer sammanhängande museimiljö…