Författare: Dick Norberg

Jubileumsåret 2022

Statens porträttsamling på Gripsholm firar i år tvåhundra år! Detta världens äldsta nationella porträttgalleri grundades av Karl XIV Johan sommaren 1822 på initiativ av den historieintresserade överkammarherren Adolf…

En särdeles afton

– Om Margareta Leijonhufvud den första Vasadrottningen på Gripsholm: År 1547 bjöd kung Gustav Vasa och drottning Margareta Leijonhufvud in till ett två veckor långt firande på Gripsholms…

Gripsholms historia

Gripsholms slott har fått sitt namn efter riksdrotsen och godsmagnaten Bo Jonsson, som i sitt vapen förde ett griphuvud. Efter förvärv av gårdarna Näsby och Finsta 1377–1380 lät…

Om oss

Föreningen verkar för att främja Gripsholms slott och dess samlingar, deras bestånd och utveckling. Gripsholmsföreningen ska också bidra till att förmedla kunskap om slottet och fördjupa intresset för…

Ett historiskt besöksmål

Gripsholms slott etablerades tidigt under 1800-talet som ett historiskt minnesmärke och besöksmål för den framväxande turismen. I likhet med några av de andra vasaslotten började Gripsholm då att…

Statens porträttsamling

Statens porträttsamling har sitt ursprung i det nationella porträttgalleri som instiftades av kung Karl XIV Johan på Gripsholm 1822. Till grund för denna låg de kungliga porträttsamlingar som…

Besök slottet

En omfattande publik verksamhet bedrivs på Gripsholms slott av Ståthållarämbetet som ingår i Kungl. Hovstaternas organisation. Gripsholm är ett av de kungliga slotten och omfattas liksom slottsparken och Gripsholms…